Заваряване


Заваряването е основен процес в цялостната изработка на детайлите. Заваряването се извършва от сертифициран по международните стандарти заварчик. Заваряването се извършва посредством Заваръчен апарат Kempact Pulse 3000 /МИГ инвертор/ за импулсно МИГ заваряване с възможност за заваряване на неръждаема ламарина и алуминий. При необходимост е възможно да се извърши херметична заварка, придружена от съответен сертификат от оторизирана за извършване на такава проверка фирма.