Фирмата е специализирана в производството на прецизни детайли със сложна конфигурация, огънати и заварени конструкции в областта на машиностроенето от неръждаема и черна листова ламарини, като цялостния процес съдържа следните дейности:

  • Лазерно рязане: Лазерно рязане на лазерни машини "TRUMPH", възможно рязане на черна, инокс, алуминий, мед , месинг ламарини съответно с максимална дебелина на рязане 25мм - черно, 20мм - инокс, 20мм - алуминий, мед - 8.0мм, месинг - 8.0 мм. Защитна среда азот ( азотно рязане ), максимален габарит на листа 3000Х1500mm
  • Рязане: Извършва се на цифрово управляема хидравлична гилотина, като технически допустимите граници са 4 мм дебелина за INOX - ва /неръждаема ламарина/ и 6 мм за черна ламарина; максималната дължина на рязане е 3 метра, точността на изработка на детайлите е в граници от +/- 0.3 mm.Детайлите със сложна конфигурация се режат на лазерна машина;
  • Огъване : Извършва се на цифрово управляеми хидравлични абканти упражняващи до 175 тона натиск, като на разположение са богат набор от инструменти за огъване – призми и инструментални ножове с различни радиуси за изпълняване на сложни огъвки и направа на комбинирани с голям и малък радиус детайли, което разширява обхвата на поемане на поръчките и гарантира пълно удовлетворяване изискванията на клиентите.
  • Валцоване, рундване: Изработваме цилиндрични и конусни детайли.

Заваряването представлява ключова част от производствения процес. Наличието на високотехнологично оборудване, като:

  • LINCOLN инверторна машина за ВИГ заваряване;
  • Заваръчен апарат Kempact Pulse 3000 /МИГ инвертор/ за импулсно МИГ заваряване с възможност за заваряване на неръждаема ламарина и алуминий;
  • Електросъпротивително заваряване на шпилки и втулки.Нашият специалист в заваряването има дългогодишен опит, както и международен сертификат за заваряване, което гарантира отлични крайни резултати.Често изпълняваме херметични заварки, последвани от протоколи от хидравлично изпитване по БДС EN 13445-5 от сертифицирана за такъв вид изпитване фирма с положително становище за качеството на заварката;
  • Финишно механично и химично обработване на детайлите за постигане на крайния вид на изделието в съответствие със зададените технически параметри и изисквания, като грапавост на повърхнините, допуски на вътрешни и външни отвори, изисквания за перпендикулярност, успоредност, равнинност и др. За целта разполагаме с богата гама от професионални настолни и ръчни машини и инструменти, както и с богата номенклатура от консумативи за металообработването.