Огъване


Извършва се на цифрово управляем хидравличен абкант упражняващ до 60 тона натиск, като на разположение са богат набор от инструменти за огъване – призми и инструментални ножове с различни радиуси за изпълняване на сложни огъвки и направа на комбинирани с голям и малък радиус детайли, което разширява обхвата на поемане на поръчките и гарантира пълно удовлетворяване изискванията на клиентите.